Lina Čirvinskienė

Lina Čirvinskienė

Edukatorė, radikalaus pokyčio fasilitatorė, regeneratyvių verslo modelių / strategijų kūrėja, ekosistemų, tinklų ir bendradarbiavimo juose tyrėja, Europos tvarių organizacijų tinklo ECOLISE (Belgija) Tarybos narė, Baltijos Ekogyvenviečių Tinklo (Švedija) Valdybos narė, Ekosodybų ir Bioekonomikos klasterio vadovė