apie renginį

Sisteminis pokytis. Regeneratyvumas. Integralumas. Žiediškumas. Tvarumas. Plokštumas. Atsparumas. Atliekų tvarkymas

Naudokimės milijonus metų veikiančiu gamtos intelektu ir išmintimi, sisteminiu mąstymu ir dialogu, kad sukurtume prasmingesnę ateitį visai aplinkosaugos / atliekų tvarkymo sistemai ir visiems jos dalyviams.

Gamtoje, su gamta, per gamtą. Nes mes esame gamta.

Susirinkime 20-tą kartą rate, nusilenkime praeičiai. Kiek daug nuveikėme ir patyrėme. O kaip jaučiamės? Įsigalinę, bendradarbiaujantys, kūrybiški, besididžiuojantys bendryste, o gal pavargę, nusivylę, abejojantys? O gal kažkur tarp vieno ir kito?

20-asis jubiliejinis Druskininkų bendrakūrybos forumas apie šokį sistemoje ir su sistema; apie sistemos džiaugsmus ir nuopuolius, agoniją, veikimą, atgimimą, perkūrimą ir nenuspėjamą ateitį, kurią bendrai kuriame kasdieniniais veiksmais, tyla, susitaikymu arba kūryba. Į ką transformuosis Druskininkų forumas?
Kaip būti, veikti, kurti, kad kiekvienas žmogus, organizacija ir aplinkosaugos / atliekų sektoriaus ekosistema būtų gyvybinga, rastų prasmę veikti kartu? Kaip veikia sistemos? Kada jos keičiasi? Kas lemia sistemos veikimą arba neveikimą? Kokie sistemų faktoriai bei galimi intervencijos taškai? Kiek lemia sistemų kaitą vidiniai ar išoriniai veiksniai? Ar turime keisti žmonių mąstymą ir veikimą ir tada keisis sistema, ar – keisti sistemą, kad keistųsi žmonių mąstymas ir veikimas? Kaip galime keisti dideles inertiškas, užsisenėjusias, biurokratines sistemas? Kaip kurti sistemas, kuriose būtų gera dirbti ir kurti? Ko tam trūksta?

Kaip mūsų pasirinkimai, sprendimai, veiksmai, tyla arba tiesiog erdvės laikymas gali keisti sistemą akyse? Kaip mes galime keisti požiūrį į sistemą? Kaip kurti tvarias ir regeneratyvias, gyvas sistemas? Ką tai reiškia?

Kaip keisti esminę sistemą – save?

Atvykite ir pajuskite, kaip galima kitaip veikti kintančiame pasaulyje laikantis vienas kito. Kartu ištyrinėsime sistemų teoriją ir mokysimės, kaip įsitraukti į sistemų tyrinėjimą bei keitimą, išmoksime laikyti erdvę bet kokiems mūsų laukiantiems ateities pokyčiams.

Forumo taikinyje:

Ekonomika Gamtoje nėra atliekų. Mes esame gamtos dalis

Žiedinė ir „neaugimo“ ekonomika (angl. degrowth economy) bei jos poveikis atliekų tvarkymo sistemoms. Pasaulinės žiedinės ir regeneratyvios ekonomikos veikimo patirtys. Gerosios praktikos, eksperimentavimas, rezultatai.

Maisto atliekų sistema

Maisto švaistymo prevencijos sistema. Atskiro maisto atliekų surinkimo Lietuvos savivaldybėse tyrimas.

Pakartotinio panaudojimo sistemos

Pakartotinio panaudojimo moksliniai aspektai (kitų šalių tyrimai) ir situacija Lietuvoje. Pakartotinio panaudojimo tikslai ir jų įgyvendinimo strategijos. Ko būtų galima siekti Lietuvoje / jau dabar veikiantys pavyzdžiai.

Sąmoningos inovacijos sistemos

Būti ir galvoti pasitikėjime. Holistinis požiūris. Praktikos.

Vidinė organizacijos lygio sistema

Gyvos organizacijos – ateities pažangių organizacijų vystymo kryptis. Kaip keisis organizacijų tikslai, principai, darbo vietos, santykiai, rezultatai, verslo matavimas, koks bus vadovų vaidmuo? Kaip sekasi organizacijoms, einančioms transformacijos keliu?

Vidinė asmeninė sistema

Vidiniai vystymosi tikslai. Būtis. Mąstymas. Santykiai. Bendradarbiavimas. Veikimas.

Atliekų tvarkymo sistemos suinteresuotųjų šalių bendruomenė

Nueitas kelias. Druskininkų bendrakūrybos forumo palydėjimas ir ateities bendrakūrimo sesija.

Renginio formato iššūkis dalyviams: saviorganizacinis renginys su ribotu pranešimų ar diskusijų kiekiu

Konferencijos turinį kuria jos dalyviai, taikydami naujausius bendrakūrybos metodus. Sisteminio dialogo strateginių sesijų metodai yra taikomi įvairiose šalyse ir sektoriuose jau daugiau nei penkiasdešimt metų. Jų pagrindu formuojamos regioninės, nacionalinės, tarptautinės, sektoriaus ar organizacijos strategijos, kai susiduriama su itin sudėtingomis sąlygomis ar užduotimis: karai, sistemos griūtis, susijungimai, ekonominės krizės, sistemų transformacijos.

Interesų žemėlapis | Sisteminis požiūris | Analitinės diskusijos | Visų suinteresuotų šalių nuomonės | Esminės atliekų tvarkymo tendencijos Lietuvoje, kaimyninėse šalyse, Europoje ir pasaulyje | Praėjusių metų apžvalga ir prognozės / planai ateičiai | Geriausia praktika ir nesėkmės

Vienintelis ilgalaikis tvarus renginys Lietuvoje, kurį atpažins kiekvienas dalyvis, vertinantis sąmoningą̨, etišką, atsakingą veiklą.

Tvaraus renginio tikslas – įkvėpti dalyvius orientuotis į sąmoningus verslo sprendimus, atsakingus tiekėjus, partnerių ir suinteresuotų grupių̨ tinklo stiprinimą̨, visuomenės įtrauktį, pozityvų pokytį ir tvarų veiklos tęstinumą̨.

Siekiami rezultatai – profesionali tvaraus renginio organizacija, vadovaujantis ISO 20121:2012 kriterijais, t. y. siekiama mažinti neigiamą renginio poveikį aplinkai, efektyvinti organizacinius sprendimus, optimizuoti būtinus resursus, kelti aukščiausius tvarumo reikalavimus partneriams ir tiekėjams.

Skirta:

Pramonės įmonėms| Verslui | Tvarios plėtros lyderiams | Politinių partijų strategams| Savivaldybių tarybų ir administracijos atstovams, atsakingiems už atliekų tvarkymo infrastruktūrą bei organizavimą | Gamintojams, importuotojams ir jų organizacijoms | Gyventojams | Vartotojams | Žiniasklaidai | Vyriausybės atstovams | Seimo nariams | Valstybinių institucijų  atstovams | Nevyriausybinėms organizacijoms | Konsultantams | Mišrių komunalinių atliekų, antrinių žaliavų bei pavojingų ir specifinių atliekų surinkėjams | Atliekų tvarkytojams | Analitikams | Investuotojams | Fondams | Bankams | Studentams | Mokslo ir švietimo įstaigoms | Mokslininkams | Aktyvioms asociacijoms vartojimo, aplinkosauginio švietimo srityse |Teisininkams

Saugi vieta rasti temas, kurios yra prioritetinės visiems, jas išdiskutuoti ir surasti bendrus sąlyčio taškus.

Ideali vieta būti išgirstam, klausyti ir keistis nuomonėmis.

Bendro supratimo, susitikimų, įsipareigojimų, aktyvizmo, pokyčių, bendradarbiavimo ir bendrakūrybos arena.

kontaktai

Dėl bendradarbiavimo, pranešimų, tyrimų, gerosios praktikos pavyzdžių kreiptis į Liną Šleinotaitę-Kalėdę:
Dėl rėmimo, dalyvavimo kreiptis į Valentiną Borovik: